search-bar
Magdalena Kowalewska

Magdalena Kowalewska

Country Manager Operations Poland @Immofinanz

Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations, Członek Zarządu IMMOFINANZ w Polsce.
Od 2009 roku związana z IMMOFINANZ, gdzie kolejno zajmowała stanowiska: Head of Asset Management Offices & Logistics Poland, Country Manager Offices & Logistics Poland, aby w 2016 roku rozpocząć pełnienie funkcji Członka Zarządu oraz objąć stanowisko Country Manager Operations i zarządzać polskim portfelem nieruchomości o wartości około 770 milionów euro. Obecnie odpowiedzialna jest za wszystkie działy operacyjne spółki IMMOFINANZ w Polsce: Asset Management, Leasing, Development i Center Management. Jej działania koncentrują się na dwóch strategicznych obszarach działalności spółki: nieruchomościach biurowych i handlowych. W ramach pełnionej funkcji Magdalena odpowiada również za działania z zakresu HRu, Marketingu i PRu spółki w Polsce. Podczas ostatnich lat swojej pracy z powodzeniem wdrażała strategię rozwoju trzech marek IMMOFINANZ: marki biurowej myhive, marki parków handlowych STOP SHOP oraz marki centrów handlowych VIVO!.
Przed rozpoczęciem pracy w IMMOFINANZ, w latach 2002-2007 pracowała jako Property Manager w belgijskiej firmie deweloperskiej nieruchomości komercyjnych Liebrecht & wooD. Magdalena Kowalewska jest absolwentką Marketingu na University of Chicago, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.