search-bar

Innowacje

Logistyka. Czarny koń w wyścigu o klienta e-commerce

Handel online to już nie tylko rywalizacja na cenę. To również wyścig z czasem. A nie ma w tym wyścigu lepszego argumentu, niż sprawnie i wydajnie działający proces logistyczny. Z reguły niedoceniany, przeważnie niewidoczny, ale często decydujący o tym czy klient sklepu internetowego będzie zadowolony z zakupów. I czy wróci zrobić kolejne.

94% firm logistycznych w Polsce przewiduje wzrost obrotów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 70% z nich oczekuje wzrostu rentowności – wynika z raportu „Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017” opracowanego przez CBRE i Panattoni.

- Firmy logistyczne są bardzo istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw między producentem, sprzedawcą i końcowym klientem. Jeżeli gospodarka dobrze funkcjonuje, kiedy rośnie konsumpcja i sprzedaż, rośnie również zapotrzebowanie na usługi logistyczne - tłumaczy ten optymizm Beata Hryniewska, Head of Industrial & Logistic Department CBRE. - Rozwój sprzedaży internetowej dodatkowo wywołuje optymizm w branży. Dzięki wzrostowi rynku e-commerce zapotrzebowanie na usługi logistyczne i kurierskie również będzie większe.

share share share

Poziom optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw, zmierzony przez CBRE i Panattoni, wynosi dziś w Polsce ponad 60 punktów. Każdy wynik powyżej 50 punktów oznacza trend pozytywny. W Polsce okazał się wyższy nawet od wyniku uzyskanego podczas badania w Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

Wskaźnik Poziomu Optymizmuźródło: raport „Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017”, CBRE i Panattoni

Optymizm jest uzasadniony. Rynek internetowego handlu w Polsce w 2017 roku osiągnął rekordową wartość 40 miliardów złotych. Ten rok – według prognoz – może przynieść kolejne wzrosty, sięgające nawet 25%. To oznacza możliwość przekroczenia 50 miliardów złotych. Do 2020 roku analitycy spodziewają się nawet pułapu 70 miliardów złotych.

Wartość rynku Ecommerce w Polsceźródła: SMB, PMR, Gemius, Interaktywnie.com

Z rynkowych analiz prowadzonych przez firmę Gemius wynika, że regularnymi klientami internetowych sklepów jest dziś około 15 milionów osób. To 54% wszystkich internautów, niezależnie od wieku. I liczba ta stale rośnie. Kluczowym wyzwaniem dla branży logistycznej będzie więc w najbliższym czasie zaspokojenie rosnących potrzeb.

- Handel elektroniczny ma znaczący wpływ na rozwój rynku powierzchni dystrybucyjnych w Polsce. Obecnie jest to najszybciej rosnąca grupa klientów deweloperów magazynowych - potwierdza Paweł Sapek, prezes Prologis w Polsce. - W efekcie budynki magazynowe zaczynają odgrywać specyficzne funkcje w łańcuchu dostaw. Pojawiają się takie formaty jak huby kurierskie, centra obsługi zamówień czy centra obsługi zwrotów.

share share share

Logistyka. Cichy bohater e-commerce

Klient internetowego sklepu jest jednak szalenie wymagający. Oczywiście, patrzy na cenę produktu, ale jednocześnie nie lubi długo czekać na zakupy. Większe szanse na wygranie wyścigu o serca i portfele e-klientów mają więc ci sprzedawcy, którzy potrafią zaoferować nie tylko towar atrakcyjny cenowo, ale również błyskawicznie go dostarczyć.

- Logistyka często jest niedoceniana. Tymczasem nowoczesne systemy do zarządzania magazynami są niesłychanie ważne. Pozwalają na kontrolowanie wydajności pracowników, określenie rozsądnych limitów i norm, usprawniają pracę i pomagają wykryć obszary wymagające poprawy - wylicza Piotr Konopka, dyrektor operacyjny w Kazar Footwear Sp. z o.o., sprzedającej ekskluzywne obuwie i wyroby skórzane. - Z perspektywy klienta oznacza to skrócenie do minimum czasu oczekiwania na realizację zamówienia, co na niezwykle konkurencyjnym rynku zakupów internetowych jest bardzo istotnym argumentem.

share share share

Tezę dobitnie potwierdzają dane z raportu „E-commerce w Polsce 2017” firmy badawczej Gemius.

  • 38% klientów polskich sklepów internetowych jako ich główną bolączkę podaje zbyt długi czas oczekiwania na przesyłkę,
  • 40% uczestników badania kupowałoby chętniej, gdyby czas dostawy był krótszy,
  • 37% ankietowanych uważa, że koszty dostawy są zbyt wysokie,
  • 62% internautów deklaruje, że kupowałoby więcej i częściej, gdyby cena dostarczenia zakupów była niższa.

I tu ponownie rozwiązaniem jest profesjonalne zarządzanie procesem logistycznym. Bo to także sposób na zidentyfikowanie i ograniczenie zbędnych kosztów. A nawet istotne zabezpieczenie przez kryzysem wizerunkowym całej firmy.

- Dzięki stałemu monitoringowi i analizie danych możliwe jest błyskawiczne reagowanie na zmiany trendów i balansowanie zasobami w przypadku kontr-sezonowości - tłumaczy Wojciech Wieczorek, Contract Logistics Business Development Manager w firmie logistycznej Kuehne + Nagel. - Dodatkowym atutem jest redukcja tak zwanych non-quality cost, czyli na przykład kosztów procedury reklamacji czy rozbieżności inwentaryzacyjnych.

share share share

– Porządek w stanach magazynowych, zgodność tego co mamy w komputerze ze stanem faktycznym to jedna z najważniejszych kwestii – przyznaje Piotr Konopka z Kazar Footwear. – Nie ma nic gorszego od sytuacji, kiedy klient zamawia na stronie internetowej produkt, którego nie ma w magazynie i którego jednak nie dostanie. Choć najczęściej już za niego zapłacił.

Geografia i aranżacja wnętrz, czyli łączenie ognia z wodą

Jednak nawet najsprawniej pracujący magazyn nie spełni swoich zadań, jeśli będzie niewłaściwie umiejscowiony. Dlatego największym wyzwaniem dla logistyków okazuje się być dziś wybór optymalnej lokalizacji.

– Muszą uwzględnić dostępność pracowników, konkurencję i dostęp do infrastruktury komunikacyjnej i drogowej, która pozwoli dostarczać towary możliwie tanio i szybko. I to jest sztuka łącznia ognia z wodą. Duże centra logistyczne z reguły – ze względów komunikacyjnych i formalnych, jak zakaz wjazdu TIR-ów – położone są na obrzeżach miast, lub wręcz poza nimi. To z kolei nie zawsze jest atrakcyjne dla potencjalnych pracowników – przyznaje Beata Hryniewska. – Już stosowanym wyjściem jest sytuowanie w obrębach miast, blisko centrum, tak zwanych Small Business Units, czyli magazynów lokalnych z małymi powierzchniami. Na obrzeżach miast będą, jak teraz, koncentrować się duże centra regionalne i międzynarodowe. Zatrudniające mieszkańców okolicznych, mniejszych miejscowości. Tak już się dzieje, na przykład na Bielanach Wrocławskich.

Nie mniej ważna od lokalizacji okazuje się być również aranżacja przestrzeni w samym magazynie czy centrum logistycznym. Im mniej zatorów, im płynniejszy jest proces, tym więcej operacji magazyn jest w stanie obsłużyć i w krótszym czasie dostarczyć towar do klienta.

– Puste przebiegi, źle ustawione stanowiska, nadmiernie wydłużone ścieżki pobrań to problemy, które należy jak najszybciej rozwiązywać – podkreśla Piotr Konopka z Kazar Footwear. – Z reguły nie są to kwestie, które przedsiębiorstwa na początku swojej drogi biorą pod uwagę. To zrozumiałe. Jednak z czasem okazuje się, że sprawnie zorganizowany magazyn jest niesłychanie ważny.

Jak ważny – rozumie na szczęście coraz więcej polskich firm. I nie zamierza na rozwiązaniach logistycznych oszczędzać.

  • 35% przedsiębiorstw ankietowanych przez CBRE i Panattoni jako bardzo wysokie ocenia prawdopodobieństwo dokonania znacznych nakładów inwestycyjnych na logistykę w ciągu 12 miesięcy,
  • Kolejne 41% dalsze inwestycje rozważa,
  • 62% firm logistycznych i handlowych zakłada wzrost zatrudnienia w ciągu roku.

Rozmówcy magazynu Idea LAB radzą, by w planując inwestycję pierwszej kolejności dokładnie przeanalizować jaki i jakiej wielkości magazyn będzie potrzebny do sprawnego i efektywnego prowadzenia operacji logistycznych. Bo lokalizacja jest kryterium kluczowym, ale nie jedynym.

– Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost znaczenia innych czynników, takich jak jakość wynajmowanego magazynu, rozwiązania sprzyjające ograniczeniu kosztów eksploatacji, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko czy warunki pracy osób zatrudnionych w magazynie – mówi Paweł Sapek z Prologis. – Klienci zwracają uwagę już nie tylko na wysokość czynszu, ale przede wszystkim na całkowite koszty funkcjonowania obiektu, czyli także na zużycie prądu, gazu czy wody. Zaletą jest także szybki dostęp do komunikacji miejskiej, miejsca parkingowe obok budynku czy dostępność wiat rowerowych.

Automatyzacja nie wyprze człowieka. Ma inne zadanie

W kontekście branży logistycznej od kilku lat usłyszeć można prognozy, mówiące o rychłym zastąpieniu ludzi przez roboty i automaty. Ze względu na tempo i koszty pracy. Rozmówcy magazynu Idea LAB przyznają tymczasem, że z tej drogi nie ma już co prawda odwrotu, jednak maszyny jeszcze długo będą ludziom głównie pomagać.

– Nie w każdej branży można zastosować pełną lub nawet częściową automatyzację procesów. W zależności od specyfiki, skali i skomplikowania procesów oraz stosowanych systemów informatycznych należy dopasować rozważaną technologię i odpowiednio dobrać rozwiązanie względem oczekiwań – tłumaczy Wojciech Wieczorek z Kuehne + Nagel. – Na kryteria, koszty i spodziewane oszczędności należy patrzeć przez pryzmat spodziewanych nakładów i wskaźnika zwrotu inwestycji.

Nie wyeliminujemy człowieka nie tylko dlatego, że ktoś te automaty musi obsługiwać. Istotną kwestią okazuje się być choćby kontrola jakości.

– W przypadku towarów premium, tam gdzie w grę wchodzą dodatkowo niuanse czy wymagany jest zmysł estetyki, automat długo jeszcze nie będzie w stanie zastąpić doświadczonego człowieka – zwraca uwagę Piotr Konopka z Kazar Footwear. – Są jednak obszary, które warto usprawniać. Gdy wyposażyliśmy magazyn w linie automatyczne, praca przestała być zajęciem czysto fizycznym. A dzięki temu, że wymaga teraz mniej wysiłku, poprawiła się dokładność i jakość. Jest też dużo łatwiej przysposobić do pracy nowe osoby. To się fantastycznie odwdzięcza w przypadku rotacji pracowników.

Można oczywiście wyobrazić sobie magazyn autonomiczny i bezobsługowy, ale to daleka przyszłość. Koszt technologii jest jeszcze zbyt wysoki, żeby inwestować w nią przy krótkoterminowych projektach. A w branży logistycznej umowy są najczęściej trzy-, pięcioletnie.

– Na takie rozwiązania pozwolić mogą sobie te firmy, które proces logistyczny realizują samodzielnie i nie obawiają się długoterminowych inwestycji – przewiduje Beata Hryniewska z CBRE. – Dobrym przykładem jest nowy magazyn firmy Amica we Wronkach. Pracuje w nim tylko jeden pracownik, resztę pracy wykonują roboty. Nie ma ogrzewania, światło jest wyłączone. Jednym z powodów budowy tak nowoczesnego i w pełni automatycznego magazynu był deficyt pracowników.

– Dobór technologii, systemów sortowania, składowania czy wdrożenia w pełni zautomatyzowanych wózków lub robotów powinien być poprzedzony wewnętrzną analizą opłacalności. Koszty wdrożenia, utrzymania i serwisu mogą być niewspółmierne wyższe od klasycznych, konwencjonalnych systemów obsługi – zastrzega Wojciech Wieczorek z Kuehne + Nagel. – Jednak oczywiście warto uważnie śledzić innowacje wdrażać je z zachowaniem poszanowania dla istniejących rozwiązań technologicznych.

Dokąd zmierza logistyka?

Rozwój branży logistyczno magazynowej, w zgodnej opinii wszystkich rozmówców magazynu Idea LAB determinowany będzie przez jeszcze większy nacisk na skrócenie procesów i podnoszenie wydajności. Nie tylko ze względu na rynek e-commerce, lecz w dużej mierze przez niego wykorzystywany.

– Przyszłością jest przygotowywanie przestrzeni magazynowych szytych na miarę – uważa Beata Hryniewska. – Obiektów, w których funkcjonalność będzie zoptymalizowana pod konkretne, często bardzo specyficzne potrzeby klienta. Tak, aby maksymalnie usprawnić i skrócić czas procesów logistycznych.

Z coraz większym przekonaniem przedsiębiorstwa decydować się też będą na wynajem magazynu, zamiast powadzenia własnych inwestycji budowlanych.

– Zgodnie z ideą outsourcingu kluczowa będzie koncentracja działań i środków na podstawowym przedmiocie prowadzonej działalności – ocenia Paweł Sapek. – Korzystniejsze dla rozwoju biznesu będą na przykład inwestycje w technologię, maszyny czy usprawnienia procesowe, niż lokowanie znacznych środków finansowych i ludzkich w skomplikowany proces inwestycyjny, związany z budową magazynu

Magazyny – jak przewiduje ekspertka CBRE – będą też rosnąć w górę. Dzięki wielopoziomowym rozwiązaniom i zastosowanej automatyce, tę samą powierzchnię wykorzystać można dużo efektywniej. Przykładem jest wspomniany magazyn we Wronkach. Największy taki budynek w Europie. Ma 48 metrów wysokości, 26 tysięcy miejsc paletowych i tylko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.

O zwiększanej wysokości budynków – 12 metrów i możliwości montażu antresol – mówi też prezes Prologis w Polsce. Na znaczeniu zyskiwać będzie również zagospodarowanie terenów zewnętrznych, liczba miejsc parkingowych dla kurierów obsługujących przesyłki, regularny kształt budynku oraz zwiększona liczba doków, usprawniające obsługę załadunków i rozładunków.

Wojciech Wieczorek z Kuehne + Nagel zapowiada natomiast pojawianie się w obiektach logistycznych kolejnych, nowatorskich rozwiązań technologicznych, testowanych już dziś w najnowocześniejszych centrach: automatycznej kompletacji i paletyzacji, autonomicznych wózków, czy urządzeń identyfikacji gabarytów i wymiarowania w technologii 3D.

Z kolei tematem na bardzo odległą przyszłość są jeszcze technologie w pełni autonomiczne, na które wielu patrzy z entuzjazmem. Zanim doczekamy się na ulicach ciężarówek bez kierowców czy dronów dostarczających przesyłki zamiast kurierów, minie wiele czasu. Do rozwiązania są wciąż bardzo poważne dylematy natury prawnej i kwestie bezpieczeństwa. A ponieważ prawo nie zawsze nadąża za rozwojem i możliwościami technologii, branża logistyczna na razie pozostanie przy sprawdzonych i bardziej klasycznych rozwiązaniach. Choć oczywiście będzie je usprawniać i rozwijać.

 

Przeczytaj raport CBRE i Panattoni
Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017:
Pobierz

Czytaj więcej z kategorii Innowacje:

5 kroków do idealnego biura

Biuro to sceneria dla rozwoju biznesu. Niektórzy wolą rozwijać swój biznes w zamkniętych biurach utrzymanych w stylu klasycznym, a inni w otwartej przestrzeni open space, gdzie pracownicy przemieszczają się swobodnie i planują pracę zespołu przy kanbanowej tablicy. Niezależnie od wybranej opcji zawsze można mieć więcej i w tym tekście podpowiadamy jak to zrobić.

Najczęściej czytany

Logistyka. Czarny koń w wyścigu o klienta e-commerce

Handel online to już nie tylko rywalizacja na cenę. To również wyścig z czasem. A nie ma w tym wyścigu lepszego argumentu, niż sprawnie i wydajnie działający proces logistyczny. Z reguły niedoceniany, przeważnie niewidoczny, ale często decydujący o tym czy klient sklepu internetowego będzie zadowolony z zakupów. I czy wróci zrobić kolejne.