search-bar

Organizacja

Chief Workplace Officer potrzebny od zaraz! Kim jest oraz jaką ma rolę w organizacji?

Manager, który połączy potrzeby ludzi z miejscem pracy oraz procesami.

Photo by fauxels from Pexels
Autor tekstu: CBRE
Czas czytania: ok. 9 minut

Świat biznesu ewoluuje pod wpływem nowych technologii, pokoleń pracowników, zmieniających się priorytetów oraz wymagań rynku a czasem… nieoczekiwanych sytuacji. Niektóre zmiany pojawią się nagle, niektóre stają się długofalowym zaplanowanym procesem. Jednak jedno jest pewne –  warunkiem sukcesu każdej organizacji, niezależnie od profilu jej działalności, są elastyczni, niebojący się wyzwań managerowie. Osoby, które w zmieniającej się korporacyjnej rzeczywistości podejmą się pełnienia nowej przywódczej roli. Jakiej? Dosyć złożonej, która wypełni lukę między pracownikami, miejscem pracy, ich projektami a dobrostanem ogółu. Mowa tu o Chief Workplace Officer (CWO).

Obecnie w wielu firmach zatrudniane są osoby, których zadaniem jest prowadzenie aktywności mających pozytywny wpływ na pracowników oraz środowisko biurowe. Zwykle te obowiązki sprawowane są przez managerów departamentów HR czy komunikacji. Jednak przedstawicie tych działów często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby wyłącznie dbać o równowagę pomiędzy dobrostanem zespołów, środowiskiem pracy oraz jego wpływem efektywność pracowników.  Na tej podstawie powstała idea stworzenia w organizacjach nowego stanowiska, które pozwoli osobie je sprawującej, łączyć potrzeby pracowników z miejscem pracy i zachodzącymi wewnątrz firmy procesami.

Chief Workplace Officer nie jedno ma imię

Analizy dowodzą, że nowa rola potrafi być różnie interpretowana, a także nazywana. W korporacjach mówi się o niej np. : Chief Happiness Officer, Office Curator, Chief Workplace Champion czy Chief People and Facilities Officer. Jednocześnie można nazwać to stanowisko prościej np. Dyrektor ds. miejsca pracy. Jak się jednak okazuje, nie ma szczególnego znaczenia, jak ta rola zostanie nazwana. Najważniejsze pozostają efekty działania osoby ją pełniącej, czyli sprawienie, by miejsce pracy stało się po prostu lepsze dla jego użytkowników.

Zdrowe i efektywne środowisko pracy to w chwili obecnej strategiczny priorytet w większości organizacji. Doświadczenia ostatniego roku potwierdziły, że realizacja tego celu jest możliwa wówczas, jeśli uda nam się znaleźć rozwiązania łączące interesy różnych funkcji, co w przypadku środowiska pracy oznacza konieczność określenia rodzaju i siły zależności pomiędzy obszarami: fizycznością przestrzeni, w której pracujemy (struktura i różnorodność typów przestrzeni, akustyka, naświetlenie, komfort cieplny, jakość powietrza, infrastruktura IT), kulturą organizacji (normy regulujące sposób pracy, współpracy i zarządzania), kondycją emocjonalną i fizyczną pracowników oraz efektywnością ich działań, wynikami biznesowymi

mówi Małgorzata Niewińska, Head of Workplace Strategy & Change Management i dodaje:

Poszukiwanie w/w zależności powinno mieć miejsce od samego początku tj. kiedy zaczynamy budować strategię środowiska pracy: na etapie diagnozy i tworzenia rekomendacji, jak i późniejszego wdrażania rozwiązań w codziennym życiu. Tymczasem z praktyki wiemy, że odpowiedzialnością za projekty tworzenia i wdrażania projektów biurowych obarczane są najczęściej osoby po pierwsze, reprezentujące wąskie specjalizacje np. administracja lub HR, po drugie, posiadające uprawnienia na poziomie operacyjnym. Uzyskanie efektu łączenia interesów różnych obszarów biznesowych i traktowanie projektu w organizacji jako strategicznego, jest w takiej sytuacji bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jeśli natomiast utworzymy stanowisko na poziomie C-suite, dla którego polem działania będzie środowisko pracy, a odpowiedzialnością integracja rozwiązań z zakresu architektury, technologii, kultury, tak by w mierzalny sposób wspierały rozwój biznesu, to uzyskamy wiele korzyści dla danej organizacji.

Biuro AstraZeneca Pharma Poland, laureata Konkursu Office Superstar

 

Wśród wspomnianych korzyści dla organizacji płynących z tego podejścia warto podkreślić m.in. zmianę dotychczasowego sposobu projektowania przestrzeni biurowej – z poziomu projektowania architektonicznego na zakres dot. strategicznego formowania środowiska pracy i wpisania na stałe tej pozycji do strategii biznesowej danej firmy.

„W chwili obecnej na rynku polskim koncepcja funkcji Chief Workplace Officer dopiero się rodzi. Świadomość potrzeby jest, dyskusje trwają, ale przypadki wdrożeń są jednostkowe. Jestem jednak przekonana, że po okresie inkubacji koncepcji, będziemy już niebawem świadkami wzrostu popytu na interdyscyplinarnych ekspertów CWO”. – mówi Małgorzata Niewińska.

share share share

Kim jest CWO?

Chief Workplace Officer odzwierciedla kluczową filozofię w podejściu do budowania przestrzeni pracy. Zgodnie z nią to ludzie powinni znaleźć się w centrum procesu projektowania. Często słyszy się, że biuro nie pozwala ludziom efektywnie wykonywać swojej pracy. Tworząc biura „skrojone” pod konkretne potrzeby zespołów zwiększa się satysfakcję oraz sprawia, że osiągnięcie biznesowego celu organizacji staje się o wiele łatwiejsze. Dobrze zaprojektowane biuro to znacząca inwestycja, która pozytywnie wpływa na doświadczenia pracowników, a co za tym idzie, poprawia samopoczucie i efektywność na długie lata. Dlatego to właśnie nowa rola może pomóc w tworzeniu i komunikowaniu tego, czego oczekują pracownicy.

 

Infor Polska Sp. z o.o., Laureat Konkursu Office Superstar 2019

Biuro Infor Polska Sp. z o.o., laureata Konkursu Office Superstar

 

W wielu organizacjach trwają już burzliwe dyskusje na temat jakości liderów, a kluczowe konkluzje sprowadzają się do stwierdzenia, że elastyczne organizacje potrzebują teraz bardziej niż kiedykolwiek elastycznych liderów. W kontekście pandemii mieliśmy okazję obserwować na bieżąco różnice widoczne w zachowaniach liderów. Ci najbardziej elastyczni to jednostki, które charakteryzują się niezwykłą cechą: są „ponad graniczni” – myślą ponad własnym interesem czy interesem swojego podległego terytorium. Kreują środowisko pracy, które zaprasza ludzi z innych departamentów/linii biznesowych do otwartej dyskusji i zachęca do innowacji. Budują sieci relacji i zespoły do prac nad rozwiązaniami o największym potencjale pozytywnego wpływu na doświadczenia pracowników i klientów, a w konsekwencji na jakość wyników.

wyjaśnia  Małgorzata Niewińska.

5 najważniejszych umiejętności Dyrektora ds. Miejsca Pracy

Dyrektorowi ds. Miejsca Pracy można przypisać wiele złożonych kompetencji. Pewnym jest, że taka osoba powinna posiadać szeroką wiedzą dot. ekonomii, biznesu, technologii, zarządzania i komunikacji oraz doświadczenie w formułowaniu strategii. Mówiąc precyzyjniej powinny być to m.in.:

  • umiejętność śledzenia makro i mikro-trendów oraz interpretacji czynników wpływających na daną branżę.
  • doświadczenie w sporządzaniu uzasadnień biznesowych dla każdej strategii centralnej oraz jej implementacja w zrównoważony ekonomicznie sposób.
  • Wyjątkowa umiejętność współpracy oraz partnerstwa. CWO powinien rozumieć i współpracować z kluczowymi partnerami strategicznymi, zarówno w firmie, jak i poza nią oraz łatwo nawiązywać porozumienie ze współpracownikami.
  • Posiadanie cechy wizjonera, czyli osoby, która potrafi połączyć zasoby wielopokoleniowego zespołu i opracować strategię dot. miejsca pracy oraz procesów, które zadowolą wszystkich pracowników.
  • Postrzeganie technologii w przełomowy sposób i wykorzystywanie ich w innowacyjny sposób.

I co najważniejsze Chief Workplace Officer powinien potrafić przekazać i wdrożyć ideę, że „miejsce pracy” to coś więcej niż lokalizacja. To szereg złożonych procesów, emocji, relacji oraz celów, które tworzą organizację.

Coraz częściej słyszymy pojęcie: „Era nowego lidera”, co nie tyle oznacza tworzenie nowych stanowisk, ile wiąże się z koniecznością rewizji aktualnego zestawu kompetencji kadry zarządzającej w relacji do pożądanego profilu lidera - skutecznego w warunkach niepewności i zmian o niespotykanej dynamice i jakości. Z pewnością jednak proces tworzenia stanowiska CWO, jako nowej funkcji w organizacji, to doskonała okazja, aby już na etapie budowania profilu idealnego kandydata, sprecyzować kompetencje lidera nowej ery w naszym zespole. Dyfuzja najlepszych praktyk zarządczych, czyli wzajemne „zarażanie” się postawami i zachowaniami na co dzień, to również jeden ze sprawdzonych sposobów wpływania na zmiany w obszarze kultury organizacji”. – podsumowuje Małgorzata Niewińska, Head of Workplace Strategy & Change Management., CBRE

share share share
Zobacz źródła

Global Outlook 2030, CBRE https://www.cbre.com/2030

Wypowiadali się:

Małgorzata Niewińska

Head of Workplace Strategy & Change Management

Małgorzata jest ekspertką od zarządzania zmianą w organizacjach. Prowadzi projekty badawcze i doradza w doborze odpowiedniej strategii środowiska pracy do kultury organizacyjnej, przeprowadza firmy przez proces zmiany tak, by jak najbardziej zadbać o zaangażowanie pracowników. W IDEA LAB Gosia zajmuje się tematami związanymi z przestrzenią biurową oraz innowacjami.

Zobacz ostatnie wypowiedzi naszego eksperta:

Chief Workplace Officer potrzebny od zaraz! Kim jest oraz jaką ma rolę w organizacji?
Czytaj więcej z kategorii Organizacja:

Hybrid office – pracuj skąd chcesz! Czy nowy trend oznacza zmniejszenie roli biura?

O elastycznym podejściu do miejsca wykonywania pracy oraz benefitach i konsekwencjach, które niesie za sobą biurowa transformacja.

Najczęściej czytany

Logistyka. Czarny koń w wyścigu o klienta e-commerce

Handel online to już nie tylko rywalizacja na cenę. To również wyścig z czasem. A nie ma w tym wyścigu lepszego argumentu, niż sprawnie i wydajnie działający proces logistyczny. Z reguły niedoceniany, przeważnie niewidoczny, ale często decydujący o tym czy klient sklepu internetowego będzie zadowolony z zakupów. I czy wróci zrobić kolejne.